en-USth-TH

ข่าวสาร

เลขาธิการ กสม. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันจักรี

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2564 นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึง
          องค์กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ


วันที่ 06/04/2021